CD

Tabulatura Warszawska (ca. 1680) (Acte Préalable AP0164)

Pieces in d (primi toni)
1. Praeludium primi toni (1) 2’12”
2. Prelude 3 (2) 0’33”
3. Perambulum 1 (3) 0’48”
4. Perambulum 2 (4) 0’22”
5. Perambulum 3 (5) 0’28”
6. Toccata (20) 1’08”
7. Toccata (22) 0’43”
8. Fuga (40) 0’32”
9. Toccata (23) 0’56”
10. Fuga (38) 0’27”
11. Perambulum na Alleluia (11) 0’32”
12. Fuga (27) 0’45”
13. Fuga (36) 0’26”
14. Toccata (52) 1’15”
15. Canzoni primi toni (47) 1’31”
16. Fuga (42) 3’37”

Pieces in g (secundi toni)
17. Preludium (17) 0’48”
18. Preludium (16) 0’34”
19. Toccata (26) 1’57”
20. Fuga (32) 0’25”
21. Canzon III toni (Girolamo Frescobaldi) (49) 0’59”

Pieces in a (tertii toni)
22. Perambulum na Gloria 1 (8) 0’35”
23. Perambulum 2 (9) 0’29”
24. Perambulum (10) 0’38”
25. Toccata (Alessandro Poglietti) (24 & 25) 1’15”
26. Toccata (54A) 0’44”
27. Toccata (51) 3’52”
28. Lectio (53) 2’29”

Pieces in “tonus peregrinus”
29. Toccata (54) 1’37”
30. Toccata 3 toni (Fragment by Girolamo Frescobaldi) (19) 3’52”

Pieces in C (quinti toni)
31. Perambulum na Sanctus (12) 1’36”
32. Perambulum na Benedictus (14) 0’40”
33. Perambulum (13) 0’44”
34. Fuga (Johann Pachelbel) (33) 0’20”
35. Fuga (34) 0’22”
36. Canzon A.Z. (50) 0’59”
37. Preludium (18) 0’44”

Pieces in F (sexti toni)
38. Preludium (15) 1’41”
39. Fantazja 15, [16], 17 (43, 44 & 45) 1’01”
40. Canzon (48) 2’51”

Pieces in D (septimi toni)
41. Perambulum na Spiritus S[anctus] (7) 0’27”
42. Perambulum 4 (6) 0’26”
43. Fuga (35) 0’40”
44. Toccata (21) 0’36”
45. Fuga (37) 0’58”

Pieces in G (octavii toni)
46. (57 & 58) 0’59”
47. Fuga (29) 0’59”
48. Fuga (56) 0’57”
49. Fuga (30) 0’49”
50. Fuga (41) 0’54”
51. Fuga (28) 0’28”
52. Fuga (39) 1’49”
53. Fuga (31) 0’48”
54. Capricio (sic!) (46 & 46a) 1’18”
55. Toccata (55) 4’29”

Pieśni kościelne
56. Narodzał się Syn Boży (62) 1’54”
57. Angelus pastoribus (63) 1’17”
58. [Patrem Wielkanocne? lub Wesoły nam dzień dziś nastał] (64) 1’46”
59. Vesołi nam dzień nastał (65) 1’01”
60. Surrexit Dominus (66) 1’33”
61. Surrexit Christus hodie (67) 0’40”
62. Przez Twoie ś[więte] zmartwichwstanie (68) 1’46”
63. Puer nobis natus (59) 0’41”
64. Nużeśmi chrzesciani (60) 1’20”
65. Puer natus in Betleiem (61) 1’03”
66. Płaczy dzisia (69) 1’57”
67. Płaczy dzisia (70) 2’08”

TT: 81’40”

Adam z Wągrowca, Piotr Żelechowski, Petrus de Drusina - wszystkie utwory organowe (Acte Préalable AP0165)

Adam z Wągrowca
†1629
Opera Omnia

1. [Praeludium] Pro organo 3’51”
Kyrie 4’27”
2. Super Kyrie Dupliciter Per Octavas 1’15”
3. Christe 1’42”
4. Kyrie ultimum 1’30”
Gloria 3’46”
5. Super Et in terra 1’30”
6. [Domine Deus] 1’01”
7. Cum sancto spi[rit]u 1’15”
Sanctus 2’50”
8. Sanctus dupliciter 4 T[oni] 0’57”
9. Sanctus 2 0’54”
10. Osanna na pierwsze sanctus 0’59”
11. In Elewatione (sic!) 2’26”
12. Cadentia Septimi Toni 0’25”
13. Canzon a 4 (49) in C (Giovanni Gabrieli: Canzon 28 Sol sol la sol fa mi) 1’42”
14. Canzon a 4 (46) in d 1’51”
15. Ave maris stella 2’19”
16. Canzon P.A.W. a 4 [à 2 cori] (52) in d 2’59”
17. Cadentia [in B] 0’29”
18. Versus 0’46”
19. Cadentia Primi Toni 0’32”
20. [Fantasia] Super Primum Tuonum 0’52”
21. Ex[emplum] Super primum Tonum 0’30”
22. Ricercata 1. Tono 3’38”
23. Cadentia secundi Toni 0’30”
24. Fan[tasia 1] Super secundum Tonum 1’06”
25. Fantasia [2] Super secundum Tonum 1’08”
26. [Fantasia 3] Super secundum Tonum 1’39”
27. Ricercata Secundi Toni 4’00”
28. Cadentia 3 Toni 0’37”
29. Lobsoskie 1’39”
30. Ricercata Tertii Toni 4’14”
31. F[antasia 1] Super Quartum Tonum 1’10”
32. Alia f[antasia] [2] super quartum Tonum 1’42”
33. Ricercata 4.toni 4’26”
34. Cadentia Sexti Toni 0’26”
35. [Fantasia 1] Super 6 Tonum A.D. 1618 1’14”
36. Alia [fantasia] [2] super 6 Tonum A.D. 1618 1’08”
37. Ut re mi fa sol 2’16”

Piotr Żelechowski
ca. 1640

38. Fantasio del Sol Primo Tono 2’37”

Petrus de Drusina (Piotr Drusinsky)
przed 1560 - 1611
Wszystkie utwory organowe

39. Praeambulum [1] P. D. D. 0’49”
40. Praeambulum [2] P. D. D. [Meine Seele erhebt den Herren] 0’48”
41. Deus in adiutorium meum intende. Dominum. Authore Petro De Drusina 2’50”
42. Veni Redemptor gentium P. D. D. 2’25”
43. Resonet in laudibus A.[uthore] P. D. 2’03”

[Autor nieznany]

44. [Kolenda in F] 2’37”
(Tabulatura Wileńska Sapiehów, ok. 1626)

45. Aria Recitativo pro Offertorio Pastores, vigilate 2’57”
(Missa in Honorem Laetissimae Nativitatis Christi. Słonim [?] XVIII w.)

TT: 78’10”

Feliks Nowowiejski znany i nieznany (Towarzystwo im. F. Nowowiejskiego)

V Symfonia organowa e-moll op. 45 nr 5:
1. Allegro serioso 11’14’’
2. Andante (Stella matutina) 6’39’’
3. Passacaglia 9’08’’

4. Dumka fis-moll op. 31 nr 1 8’48’’

5. Toccata i fuga z VI Symfonii organowej a-moll op. 45 nr 6 9’57’’

(Podwójny album CD zawiera również:
Mater Dolorosa op. 45 #6 (na organy), Koncert organowy nr 4 (op. 56 #4), Parce Domine (z oratorium Znalezienie św. Krzyża), Nocne zgromadzenie chrześcijan w katakumbach (z oratorium Quo Vadis), motet Ave Maria op. 18 #6 (na chór mieszany), Psalm 136 “Ojczyzna” (na chór mieszany i organy), Legenda & Wizja na skrzypce i fortepian).

Msza Legnicka na głosy solowe, chór mieszany i organy (DUX 0564)

1. I. Antiphona ad Introitum (organy solo) [2:36]
2. II. Kyrie [3:23]
3. III. Gloria [3:14]
4. IV. Sanctus [2:53]
5. V. Agnus Dei [6:42]
6. VI. Benedicamus Domino (organy solo) [3:00]

Marta Wróblewska (sopran)
Paulina Boreczko (mezzosopran)
Rostislaw Wygranienko (organy)

Białostocki Chór Kameralny Cantica Cantamus
Violetta Bielecka (dyrygent)

20 lat Conversatorium Organowego w Legnicy: 1986-2005 (DUX 0522 / 0523)

4. Bogumiła Anna Kompowska: Tantra na ksylofon i organy
5. Zbigniew Wiszniewski: Trigonos na dwa akordeony i organy

Rostislaw Wygranienko, organy [4], [5]; Stanisław Skoczyński, ksylofon [4]; Zbigniew Koźlik, akordeon [5]; Zbigniew Ostrowski, akordeon [5]

(Podwójny album CD zawiera również: F. Nowowiejski – Koncert organowy nr 3 op. 56 #3, M. Surzyński – Toccata z op. 36, J. A. Maklakiewicz – Preludium organowe op. 17; utwory Paciorkiewicza, Sawy, Machla, Twardowskiego, Borkowskiego, Łukaszewskiego, Bembinowa, Osady, Sławeckiego, Przybylskiego, Majkusiaka).

©2011 stat4u