Prace teoretyczne

 

Karol Kurpiński. Jeszcze Polska nie zginęła.
Fuga (1821) na fortepian lub organy.

Do druku przygotował Rostislaw Wygranienko
[słowo wstępne, komentarz rewizyjny i wykonawczy].
Lublin, Polihymnia, 2009 [ISMN 979-0-9013342-6-7]

Rostislaw Wygranienko. Dzieje organów na Białorusi w XX wieku (lata 1918-2000). Praca magisterska. Warszawa, AMFC, 2003

Rostislaw Wygranienko. Istoričeskie problemy razvitiâ artikulâcii na klavišnyh instrumentah: Èpoha barokko. [Historyczne problemy ewolucji artykulacyjnej na instrumentach klawiszowych]. W: Muzyčnaâ kuĺtura Belarusì. Prablemy gìstoryì ì teoryì, Mińsk, 1999, p. 117-145. [ISBN 5-7815-0298-X]

Rostislaw Wygranienko. Jan Podbielski. Kolejna mistyfikacja? W: "Muzyka21", nr 7-8 (96-97)/2008, p. 56-61

Rostislaw Wygranienko. Karol Kurpiński a Moszków.

Rostislaw Wygranienko. Kultura współczesna: autentyzm a zawłaszczenie. W: "ALBO albo. Problemy psychologii i kultury", Warszawa, nr 2/2008, s. 133-138 [ISSN 1230-0802]

Rostislaw Wygranienko. Muzyka krajów Europy Wschodniej jako katalizator idei integracji w kształceniu młodych organistów. W: Legnickie Conversatorium Organowe 1986-2005. Warszawa - Legnica, 2006, p. 68-72 [ISBN 83-89444-58-5]

Rostislaw Wygranienko. Nekatoryâ asablìvascì ìnstrumentaĺnaj muzykì èpohì baroka na belaruskaj zâmlì. [Pewne aspekty instrumentalnej muzyki Baroku na ziemiach Białorusi]. W: Muzyčnaâ kuĺtura Belarusì. Pošukì ì znahodkì, Mińsk, 1998, p. 111-120 [ISBN 5-7815-0285-8]

Rostislaw Wygranienko. Uładzimir Nieudach, "Śpiewajcie organy. «Cantantibus Organis» (Technalohija, Mińsk 1999)". W: "Musica Sacra Nova", nr 2 [2] 2008, p. 270-281 [ISBN 978-83-7270-634-4]

©2011 stat4u